Corporate copywriting als specialisme

Wat corporate is, moet vandaag een authentieke stem hebben. Het gaat mensen meer en meer om het verhaal achter het imago, om de betekenis van het bedrijf voor hun leven en zelfs de maatschappij. Dat vergt een nieuwe kijk op corporate vertellen en communiceren en een meer specifieke toepassing van copywriting.

De dynamiek van bedrijven en organisaties heeft me altijd geboeid. De dilemma’s van de borardroom, de voortdurende beweging van interne organisaties, de uitdaging om een bedrijf neer te zetten als een aansprekend merk: de diepgang en inhoudelijkheid van dit specifieke gebied interesseren me mateloos.

Het was dus bijna logisch om me na het schrijven van het boekje ‘Corporate Storytelling’ steeds verder te specialiseren in corporate story ontwikkeling, corporate branding en corporate copywriting. Die stap heeft me inmiddels veel gebracht, in termen van succesvolle projecten, opdrachtgevers, bijzondere samenwerkingen – en veel plezier.

Mijn lange ervaring met werken voor ontelbare merken heeft me het vermogen gegeven om snel tot de kern te komen en de abstractie van bedrijfsvisie te vertalen naar concrete, heldere teksten,  verhalen, concepten en content voor offline en online media.

Dat doe ik met een diepgewortelde passie voor het vak en een niet aflatende nieuwsgierigheid naar wat bedrijven beweegt. Het maakt me even efficiënt als effectief om mee samen te werken voor o.a. :

  • Corporate story – van het hervinden van de kerngedachte tot het schrijven van missie-visie-ambitie document als houvast voor houding, gedrag en communicatie intern en extern.
  • Brandmanifest – de inspirerende neerslag van de bedrijfsovertuiging, waarin voornemen en belofte van een organisatie meeslepend worden verteld.
  • Corporate copy – concept en copy van de corporate website, HR-communicatie, corporate content (blogs, advertorials, podcasts, social media communicatie).
  • Corporate film & video – vertaling van de corporate story naar scripts voor bedrijfs- en brandfilms. inclusief volledige begeleiding van de uitvoering. Zoals onlangs voor Kennedy Van der Laan Advocaten.
  • Jubileumboek/video – een mijlpaal leent zich bij uitstek voor het versterken van interne trots en externe reputatie. Ik ontwikkel jubileumboeken, events en films van concept tot copy en evt tot en met begeleiding van de uitvoering..

Opdrachtgevers

Inmiddels heb ik op diverse manier kunnen bijdragen aan een breed palet van corporate opdrachtgevers, variërend van grote organisaties als o.a. ABN AMRO Verzekeringen, SHV, NS, Nationale Nederlanden, Univé, Interpolis, PGGM en Kennedy Van der Laan Advocaten tot middelgrote bedrijven, lokale overheden, zorginstellingen en lagere scholen.

Vragen? Kennismaken? Begroting? Aarzel niet en mail:  vanderwijk@icloud.com