Essentia nostra in distillato est

De Kuyper CEO Mark de Witte is een CEO die er zin in heeft, daar liet dit

interview op deonderdernemer.nl weinig twijfel over bestaan. De ambitie spat ervan af. Een 10-jarenplan met als doelstelling de omzet van De Kuyper te verdriedubbelen, dan weet je wat je wilt.

Het is mooi te zien dat een merk als De Kuyper nog altijd leeft. Familiebedrijven zijn nooit gemakkelijk overeind te houden. Gebrek aan opvolging, familieruzietjes, overname, verkoop om te cashen, niet al te zakelijke erfgenamen – de ingrediënten voor een voortijdige ondergang zijn groter voor dit type bedrijven dan voor ondernemingen zonder familiebanden.

Wat ze echter wel altijd mee hebben, is hun verhaal. Dat is wat familiebedrijven zo vaak apart maakt. Er zit meestal een rijke geschiedenis aan vast, die het bedrijf kleur geeft. De Kuyper heeft ook al zo’n historie die er zijn mag, sinds 1695.

Op de website van De Kuyper vinden we deze echter verstopt onder ‘Get to know us better’. Het is een brochure in PDF vorm: voor een modern en internationaal actief bedrijf wat magertjes, eerlijk gezegd.

Het leest niet prettig, het beklijft niet en dat is jammer. Want diep in deze PDF stuit je opeens op iets waar een hele wereld aan corporate story aan vast zou kunnen zitten. 

essentiadekuyper

‘Essentia nostra in distillato est’ – Onze essentie, gedestilleerd. Het siert elke flessenhals die De Kuyper de wereld in stuurt, zo blijkt. Dat doe je niet zomaar. Het moet dus wel iets zeggen over de trots van het bedrijf. Op wie ze zijn, wat ze doen en hoe ze willen werken.

Dat maakt het zo verwonderlijk dat je dat nergens terugziet op de website. De essentie van de Kuyper is niet zichtbaar in een inspirerend verhaal. Veel flessen, maar geen inhoud.

Craftmanship – het zou een kandidaat zijn om als essentie van De Kuyper story te fungeren. Het woord herbergt op zichzelf al zoveel elementen.

Liefde voor het vak. De manier van destilleren. Eigenzinnig anders werken – of juist nog even eigenzinnig oer-traditioneel als in 1911.  Originaliteit in receptuur. De drang om mensen te verwonderen met elke cocktail die met een likeur van De Kuyper ontwikkeld wordt. Creativiteit. 

Je voelt aan alles dat er een beauty van een story in zit, waarin verleden, heden en toekomst van De Kuyper aan elkaar verbonden worden. Waarin het unieke karakter, de eigen persoonlijkheid, de uniqueness van het familiebedrijf naar boven komt.

Meer dan ooit tevoren gaat het mensen – consument zowel als zakelijke doelgroepen – om betekenis van merken en bedrijven. Er wordt gezocht en gekeken naar het verhaal achter het product. Reclame redt het niet meer om mensen te interesseren en te overtuigen; een relevante en authentieke corporate story lukt dat wel.

De Kuyper doet zichzelf vooralsnog tekort om dat verhaal te destilleren uit wat het allemaal al in zich heeft. Het zou dus goed zijn om ook in die zin op zoek te gaan naar de essentie. Wat de ambities van Mark de Witte betreft zou dat zomaar een slok op een borrel kunnen schelen.