Wat marketing teams 2x zo effectief maakt.

Hoe verdubbel je de effectiviteit van  je 

marketing team zonder ook maar iemand extra op de pay-roll te zetten? Door de teams die buiten voor je merk werken deelgenoot te maken van het verhaal dat je eigen organisatie drijft.  Het zorgt voor grotere, sterkere, betere marketing teams, salesteams, inkoopteams, client support teams, helpdesk teams.

Zoals ik al eens hoorde zeggen: “Het scheelt enorm als je weet waarom je ‘s ochtends vroeg je nest uitkomt en in de file gaat staan”. Storytelling is in staat om mensen emotioneel sterker bij je bedrijf te betrekken en het echt ‘hun’ bedrijf te maken.

Er is weinig krachtiger dan een helder en aanstekelijk verhaal dat inspireert en enthousiasmeert, trots en teamspirit genereert en betekenis geeft aan wat mensen elke dag opnieuw doen. Het maakt dat mensen door muren willen lopen om doelen te bereiken.

In de film Any Given Sunday werd teamspirit zo verwoord door Al Pacino:

You gotta look at the guy next to you.

Look into his eyes.

Now I think you are going to see a guy who will go that inch with you.

You are going to see a guy

who will sacrifice himself for this team

because he knows when it comes down to it,

you are gonna do the same thing for him.

Hoe beter mensen zich bewust zijn van het belang van hun eigen bijdrage aan het grotere geheel, hoe meer dat grotere geheel daarvan profiteert.

Daarom: delen de mensen van je reclamebureau, je mediabureau, je onlinebureau, je activatiebureau hetzelfde verhaal en dezelfde emotie als je marketing- of salesteam met wie ze aan tafel zitten? 

Of is wat de bureaumensen binnen hun muren met elkaar delen toch meer de angst om het account te verliezen? Dat laatste is vaak het geval.

Ik ken het verschijnsel uit mijn vele jaren binnen reclamebureaus. Een mooi merk binnen krijgen, dat wil elk bureau. Als het er eenmaal is, dan verandert dat merk in ‘een account’ dat het bureau niet wil kwijt raken.

Dat is geen opzet, het sluipt er vanzelf in. De sterke emotionele betrokkenheid die het marketing team met haar merk heeft en voelt, is er extern nu eenmaal niet. En het groeit ook niet vanzelf.

Het komt elk merk enorm ten goede in termen van effectiviteit en rendement als dat wel het geval is. Het loont om tijd vrij te maken om de droom die intern al eensgezind gedeeld wordt, uit te breiden naar iedereen die buitenshuis bij het merk betrokken is.

Maak er speciaal tijd voor vrij, budgetteer een dag cq. een event. Investeer in tijd en middelen om het inspirerende kernverhaal over te brengen aan die professionele hulptroepen.

Betrek ze bij de passie en geestdrift die jullie voor je merk hebben. Maak dat ze voelen waarom je dat als bedrijf of marketing team wilt en vooral waarom dat belangrijk is.

Succesvolle marketing begint bij mensen die ‘the extra mile’ willen gaan,  extern net zo goed als intern. Dat doen mensen alleen als ze weten waarom ze dat precies doen. Of liever nog: als ze voelen waarom. Hoe groter en aansprekender het verhaal, hoe machtiger en krachtiger hun inzet.

Zodra intern en extern niet alleen de neuzen, maar ook de geesten en harten dezelfde kant op wijzen, zie je dat terug in de cijfers van het merk. Toenemende effectiviteit, groeiend rendement en nog maar eens tijgende trots. Alles wat je verlangt van een team.

Want het is zoals Al Pacino in diezelfde film besluit: 

That’s a team, gentlemen

and either we heal now, as a team,

or we will die as individuals.