EU: trekken aan een dood paard.

peter-hermann-horse-dying_6-1

Ooit was Europe een warhorse. Het droeg de beschaving op z’n rug. Dwars door eeuwen van duisternis bracht het ons verlichting, renaissance, industriële revolutie, welvaart.

Wetenschappers en kunstenaars, visionairs, grote denkers en schrijvers, industriëlen en revolutionaire geesten, ze sprongen er allemaal op en gaven het trouwe paard de sporen.

Alleen de US, dat renpaard pur sang, wist ons voor te blijven. Later gestart, maar haar jockeys durfden altijd meer. Er moest en zou gewonnen worden, hoe dan ook

Warhorse Europa kon het niet bijbenen. Het probeerde het wel, maar de last werd te zwaar. Er kwamen steeds meer jockeys bij. Politici vooral en met zoveel tegelijk dat ze al die vooruitstrevende vrije, scheppende, ondernemende geesten uit het zadel wipten.

Al die politici, allemaal wilden ze de teugels in handen hebben. De een wilde de zweep erover, de ander wilde juist een rustig drafje.

Het bracht ons trouwe dier aan het steigeren. Het wist niet meer waarheen. Het struikelde bijna over een munt. Het kwam nog nauwelijks over de hindernissen heen.

En zo werd Warhorse Europa nu ook door frisse nieuwe paarden als China en India voorbij gelopen. Miljarden mensen op hun rug, maar desondanks snel als de weerlicht.

De race is gelopen. Laten we het maar gewoon toegeven.

We hebben Warhorse Europa te schande gemaakt. Onze politici hebben er zelf voor gezorgd dat het uiteindelijk door de hoeven is gegaan. Niemand van betekenis wil er nog op.

Warhorse Europe is teruggebracht tot musical rekwisiet, een Joop van de Ende productie. Een levenloos karkas van leren lapjes en scharnieren, ineengezegen op het wereldtoneel.

Onlangs zijn er nog wel acteurs verkozen om er nieuw leven in te blazen. Om eensgezind samen te werken en Warhorse Europa weer de kracht te geven die het ooit had. Maar zij laten het afweten. Ze komen wel opdagen in de Brussel stallen, maar hooguit om zichzelf te eten te geven.

Europa zal nooit meer Warhorse Europa zijn. De wereld draaft verder zonder ons. We hebben ons eigen paard gediskwalificeerd.

We moeten verder met een stel ezels.