Copywriting voor bedrijven in een nieuwe samenleving.

Visie

In de open online samenleving van vandaag wordt bedrijven gevraagd steeds meer van zichzelf te laten zien. Wat corporate is, moet meer dan ooit persoonlijk verteld worden. Authenticiteit, geloofwaardigheid en eerlijkheid zijn de nieuwe sleutelwoorden voor hedendaagse bedrijfscommunicatie en corporate content.

Missie

Het is mijn persoonlijke missie om organisaties te helpen hun eigen, authentieke tone of voice te vinden en hun verhaal zo inspirerend mogelijk onder woorden te brengen. Dat doe ik vanuit en diep gewortelde passie voor het vak en lange ervaring als succesvol creatief in de marcom en advertising industrie.

Expertise

Een bedrijf is het complexe geheel van visies, meningen, organisatie, belangen, veranderingen, herkomst, ambities en doelstellingen,  Als corporate copywriting specialist weet ik wat er specifiek gevraagd wordt om tot de kern door te dringen en hoe dat te vertalen in onderscheidende copy en content voor uiteenlopende corporate doeleinden:

  • Corporate story – hervinden van de kerngedachte en het uitwerken in een herkenbaar missie-visie-ambitie document als houvast voor houding, gedrag en communicatie intern en extern.
  • Manifest – de inspirerende neerslag van de bedrijfsovertuiging, waarin voornemen en belofte van een organisatie meeslepend worden verteld. Dat kan op vele manieren, van tone of voice boek tot bedrijfsfilm.
  • Corporate copy – concept en copy van de corporate website, HR-communicatie, corporate content (blogs, advertorials, podcasts, social media communicatie).
  • Corporate film & video – vertaling van de corporate story naar scripts voor bedrijfsfilms, evt. inclusief volledige begeleiding van de uitvoering.
  • Jubileumboek/video – een mijlpaal leent zich bij uitstek voor het versterken van interne trots en externe reputatie. Ik ontwikkel jubileumboeken, events en films van concept tot copy en evt tot en met begeleiding van de uitvoering..

Opdrachtgevers

Inmiddels heb ik op diverse manier kunnen bijdragen aan een breed palet van corporate opdrachtgevers, variërend van grote organisaties als o.a. ABN AMRO Verzekeringen, SHV, NS, Nationale Nederlanden, Univé, Interpolis, PGGM en Kennedy Van der Laan Advocaten tot kleinere bedrijven, lokale overheden, zorginstellingen en lagere scholen.

Denkt u dat ik van waarde zou kunnen zijn voor uw bedrijf of organisatie? Aarzel niet en mail mij via vanderwijk@icloud.com of FaceTime/bel mij: +39 3290174950.